Truy cập nội dung luôn

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thái độ phục vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại: 0907150239 (GIÁM ĐỐC SỞ) hoặc 0909281937 (CHÁNH VĂN PHÒNG); Zalo: Duongdaynong_SKHĐT; email: duongdaynong.skhdt@tiengiang.gov.vn


Báo cáo Kinh tế - Xã hội Báo cáo Kinh tế - Xã hội

  Năm 2023
  Năm 2022

Năm 2021

 Năm 2020

 Năm 2019

 Năm 2018

 Năm 2017

 Năm 2016

 Năm 2015

Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch

 Quy hoạch tỉnh

 Quy hoạch huyện

 Quy hoạch ngành, sản phẩm

 Quy hoạch xây dựng đô thị

 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 

Chỉ tiêu KTXH 02 tháng năm 2023 Chỉ tiêu KTXH 02 tháng năm 2023

  • Xuất khẩu: 522 Tr.USD

  • Tổng thu ngân sách: 1.903,3 tỷ đồng

  • Tổng chi ngân sách: 2.603,7 tỷ đồng

  • Số DN thành lập mới: 128 DN

 

TỶ LỆ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (ĐẾN NGÀY 30/01/2023 ) TỶ LỆ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (ĐẾN NGÀY 30/01/2023 )

TT Danh mục nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Tổng số Vốn NSĐP Tổng vốn NSTW
Vốn XDCB tập trung Vốn từ nguồn thu SDĐ Vốn XSKT Tăng thu NS cấp tỉnh NSTW bù hụt thu 2021 Bội chi NSĐP Vốn NSTW CT phục hồi KTXH
TỔNG CỘNG 4.956.278 622.342 592.836 1.547.000 356.445 310.000 900 1.228.510 298.245
A VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.429.523 622.342 592.836 1.547.000 356.445 310.000 900    
  Vốn đầu tư phân cấp cho các huyện, thành phố, thị xã 595.910 105.910 490.000            
B VỐN NSTW  1.526.755             1.228.510 298.245
I Vốn trong nước 1.494.623             1.196.378 298.245
a) Chương trình mục tiêu quốc gia   158.056             158.056            -  
1 Giảm ngèo bền vững  1.106             1.106  
2 Xây dựng NTM 156.950             156.950  
b) Ngành, lĩnh vực 1.336.567             1.038.322 298.245
II Vốn nước ngoài  32.132             32.132  
1 Dự án VnSAT  26.427             26.427  
2 Dự án VILG 5.705             5.705  

Stt

Tên chủ đầu tư

Tỷ lệ giải ngân

Stt

Tên chủ đầu tư

Tỷ lệ giải ngân

1

Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp

100 %

19

Công ty Phát triển Hạ tầng các Khu công nghiệp Tiền Giang

100 %

2

Sở Xây dựng

100 %

20

Công an tỉnh

100 %

3

Sở Khoa học Công nghệ

100 %

21

Huyện Gò Công Đông

100 %

4

Sở Thông tin và Truyền thông

100 %

22

Huyện Gò Công Tây

99,9 %

5

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

100 %

23

Sở Nội vụ 99,9 %

6

Văn phòng Tỉnh ủy

100 %

24

Huyện Tân Phước 99,9 %

7

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

100 %

25

Huyện Tân Phú Đông 99,7 %

8

Trung tâm Phát triển quỹ đất

100 %

26

Thành phố Mỹ Tho 99,6 %

9

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

100 %

27

Sở Tài nguyên và Môi trường 99,5 %

10

Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

100 %

28

Huyện Cái Bè 99,2 %

11

Sở Giao thông vận tải

100 %

29

Thị xã Gò Công 99,0 %
12 Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang

100 %

30

Huyện Châu Thành 99,0 %

13

Sở Giáo dục và Đào tạo

100 %

31

Huyện Cai Lậy 98,7 %

14

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang

100 %

32

Huyện Chợ Gạo 98,0 %
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư

100 %

33

Thị xã Cai Lậy 91,2 %

16

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang

100 %

34

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 87,8 %
17 Sở Y tế 100 % 35 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 72,6 %
18 Ban QLDAĐTXD công trình Giao thông 100 %      

>> FILE ĐÍNH KÈM

SỐ LIỆU DN ĐẾN NGÀY 28/3/2023 SỐ LIỆU DN ĐẾN NGÀY 28/3/2023

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập: 387

+ Doanh nghiệp: 205

+ Đơn vị trực thuộc: 182

- Tổng vốn đăng ký doanh nghiệp: 1391,0 tỷ đồng

- Giải thể tự nguyện: 167

+ Doanh nghiệp: 28

+ Đơn vị trực thuộc: 139

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động: 49

+ Doanh nghiệp: 28

+ Đơn vị trực thuộc: 21

 

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ NN ĐẾN THÁNG 3/2023 SỐ LIỆU ĐẦU TƯ NN ĐẾN THÁNG 3/2023

• Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm: 250,4 tỷ đồng.

• Tổng hồ sơ góp vốn mua cổ phẩn: 0.

• Tổng vốn góp vốn mua cổ phẩn: 0 tỷ đồng.

• Quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký: Trung Quốc, Anh.

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỚI CÔNG DÂN, DOANH NGHIỆP SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỚI CÔNG DÂN, DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đến tháng 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang

đã giải quyết

 

100 % 

hồ sơ đúng hạn

 

          

(Cập nhật ngày 30/3/2023)

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cập : 26
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1498057