Truy cập nội dung luôn

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Cách đây 75 năm ngay sau khi Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Ngành Kế hoạch và Đầu tư cũng đã được thành lập, có thể nói lịch sử phát triển của Ngành Kế hoạch và Đầu tư gắn liền với quá trình đổi mới và phát triển của đất nước. Ở Tiền Giang, Ngành Kế hoạch và Đầu tư chính thức được thành lập ngày 03 tháng 3 năm 1976, với tên gọi Ủy ban Kế hoạch tỉnh Tiền Giang. Ngày 30 tháng 3 năm 1996, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 473/QĐ.UB về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Ban Đối ngoại và Hợp tác Đầu tư với Ủy Ban Kế hoạch tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang hiện có 06 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp với 61 công chức, viên chức và người lao động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, ngành Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang luôn gắn liền với sự phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư cả nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang đã có những đổi mới mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển của tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung.

Trong đó, nổi bật trong công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách trong việc chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng Luật Quy hoạch theo hướng tích hợp các quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong định hướng phát triển để làm căn cứ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công cho giai đoạn tiếp theo; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công 5 năm, hàng năm; công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư; công tác phát triển doanh nghiệp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước,... Bên cạnh đó, Sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; cải cách thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp,...

Kết quả: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020  của tỉnh tăng khá, tăng bình quân 7,3%/năm, quy mô kinh tế của tỉnh (GRDP) chiếm 10,5% vùng đồng bằng sông Cửu Long, vươn lên đứng thứ 2/13 các tỉnh, TP vùng ĐBSCL; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp và giảm dần khu vực nông nghiệp, đến năm 2020 tỷ trọng khu vực nông ngư nghiệp còn 37,1%.Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, năm 2020 đạt 58,6 triệu đồng/người, cao thứ 4/13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Với những đóng góp nổi bật đó, từ năm 2011 đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang đã vinh dự được Chủ tịch Nước, UBND tỉnh tặng thưởng với những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như:

- Huân chương Lao động hạng nhì năm 2011;

- Cờ Thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2014, 2016;

- Cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua “Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước” năm 2017, năm 2018;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2012, 2013, 2015, 2018, 2019 và các Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong: công tác tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018; công tác phát triển doanh nghiệp; công tác đầu tư công, công tác cải cách hành chính,...

 

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản Văn bản

 Triển khai văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020
 Triển khai thi hành Luật Đầu tư
 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 Triển khai thi hành Luật Đầu tư
 Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Đối thoại với DN Đối thoại với DN

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos sự kiện Videos sự kiện

Tất cả videos
Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang(01-03)

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 760
  Tổng lượt truy cập: 1332515