Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở kế hoạch và đầu tư Tiền Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 25 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
214/SKH&ĐT-KTĐN 01-02-2021 Triển khai văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 14-lượt Xem
324/BKHĐT-PC 20-01-2021 Triển khai thi hành Luật Đầu tư 13-lượt Xem
8909/BKHĐT-PC 31-12-2020 Triển khai thi hành Luật Đầu tư 13-lượt Xem
36/NQ-HĐND 10-12-2020 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020 17-lượt Xem
39/NQ-HĐND 10-12-2020 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2021 56-lượt Xem
38/NQ-HĐND 10-12-2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý 13-lượt Xem
37/NQ-HĐND 10-12-2020 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2020 8-lượt Xem
24/2020/NQ-HĐND 10-12-2020 Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tiền Giang 12-lượt Xem
1463/QĐ-BKHĐT 06-10-2020 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 15-lượt Xem
06/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
01/2020/NQ-HĐND 10-07-2020 Nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C 25-lượt Xem
05/2020/TT-BKHĐT 30-06-2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 18-lượt Xem
64/2020/QH14 18-06-2020 Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 6-lượt Xem
61/2020/QH14 17-06-2020 Luật đầu tư 17-lượt Xem
59/2020/QH14 17-06-2020 Luật doanh nghiệp 10-lượt Xem
40/2020/NĐ-CP 06-04-2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công 14-lượt Xem
11/2019/TT-BKHĐT 16-12-2019 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả 14-lượt Xem
3342/QĐ-UBND 23-10-2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng cổng thông tin hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 37-lượt Xem
2756/QĐ-BCĐ 29-08-2019 Thành lập Tổ công tác lập Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 61-lượt Xem
97/QĐ-SKH&ĐT 13-08-2019 Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 35-lượt Xem

Tìm kiếm Tìm kiếm

Videos sự kiện Videos sự kiện

Tất cả videos
Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang(01-03)

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 21
  Hôm nay: 333
  Tổng lượt truy cập: 1310904