Truy cập nội dung luôn

Website đang trong quá trình cập nhật dữ liệu.

Chi tiết tin

Quốc hội thảo luận dự án Luật PPP
12/11/2019

​​
Theo chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 11/11/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật PPP.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình dự án Luật PPP tại Phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/9/2019. Ảnh: Quochoi.vn

Trên cơ sở Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PPP đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, chấp thuận bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 tại Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 ngày 13/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 94/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, với sự cần thiết của việc xây dựng Luật PPP trong bối cảnh hiện nay của đất nước và tham khảo kinh nghiệm, thông lệ quốc tế, dự thảo Luật PPP đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và hoàn thiện nhằm thể chế hóa các định hướng của Đảng, Nhà nước về việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia nói chung và huy động nguồn lực tư nhân thông qua phương thức đầu tư PPP nói riêng.

Xây dựng luật với giá trị pháp lý cao, rõ ràng, khoa học cho việc thực hiện dự án PPP. Xử lý các mâu thuẫn, khác biệt, thiếu đồng bộ giữa quy định hiện hành về PPP với các Luật khác. Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, mở ra một giai đoạn mới trong việc triển khai thu hút đầu tư PPP bảo đảm công bằng, minh bạch, ổn định, tin cậy và hiệu quả kinh tế.

Bảo đảm quy định của Luật phù hợp với các cam kết trong điềuước quốc tế về đầu tư, thương mại mà Việt Nam là thành viên. Bảo đảm dự án khi đưa vào triển khai tuân thủ nguyên tắc kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm hài hoà lợi ích cho người dân, lợi ích của nhà đầu tư là trọng tâm khi xây dựng chính sách. Thu hút tối đa nguồn lực của khu vực tư nhân. Sử dụng hiệu quả nguồn lực này để bù đắp những thiếu hụt của ngân sách nhà nước trong đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ công. Tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế, xã hội của đất nước phát triển bền vững trong những giai đoạn tiếp theo.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để tạo niềm tin, thu hút khu vực tư nhân. Đồng thời tạo tiền đề để triển khai nhiều hơn các dự án PPP trong lĩnh vực môi trường, an sinh xã hội hay các dự án dành cho các nhóm đối tượng yếu thế. Tạo lập cơ chế thực hiện dự án, lựa chọn nhà đầu tư cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả. Hạn chế hệ quả không mong muốn của khu vực tư nhân. Quy định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt, ký kết hợp đồng dự án phù hợp với lĩnh vực, quy mô dự án. Phát huy các quy định về PPP đã triển khai hiệu quả, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế trong thời gian qua. Hoàn thiện, đổi mới trong điều kiện hạn chế tối đa xáo trộn để không làm ảnh hưởng các dự án đang triển khai.

Trong quá trình xây dựng dự án Luật PPP, Chính phủ luôn yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật này và các luật có liên quan như dân sự, đầu tư, đầu tư công, đất đai, xây dựng, đấu thầu, ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, tài sản công...

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát và thực hiện thống nhất dự thảo Luật theo hướng nguyên tắc áp dụng phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Do đó, hầu hết các nội dung liên quan đến pháp luật khác, dự thảo luật có các điều khoản viện dẫn cụ thể đến các luật liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các luật.

Mặt khác, hiện quy định về PPP nói riêng và luật pháp tại Việt Nam nói chung được các nhà đầu tư đánh giá là có tính ổn định chưa cao. Vì vậy, từ kinh nghiệm của Hàn Quốc - quốc gia được đánh giá là thành công trong triển khai PPP, dự thảo Luật PPP quy định: “Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và các luật khác về trình tự, thủ tục đầu tư, thực hiện dự án; hoạt động của doanh nghiệp dự án PPP; luật áp dụng; bảo đảm đầu tư; cơ chế quản lý vốn nhà nước áp dụng trực tiếp cho dự án PPP thì thực hiện theo quy định của Luật này”.

Đây là quy định về một số nội dung đặc thù cho dự án PPP nhằm bảo đảm tính minh bạch phạm vi áp dụng quy định của pháp luật; tính ổn định, xuyên suốt của một dự án PPP; hơn nữa, quy định này cho thấy cam kết rõ ràng từ phía Nhà nước đối với khu vực tư nhân để tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư tổ chức tài chính khi đầu tư các dự án PPP quy mô lớn, dài hạn và tiềm ẩn rủi ro trong tương lai.

Đây cũng là một trong các nội dung được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đối với sự chuyển biến trong chính sách PPP của Việt Nam, đó là các cơ chế bảo đảm của Chính phủ. Việc thiếu hụt chính sách đối với các cơ chế này trong dự án PPP là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số dự án giao thông có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài phải tạm dừng.

Về cơ chế bảo đảm cân đối ngoại tệ, Chính phủ quyết định cấp bảo đảm cân đối ngoại tệ cho từng trường hợp dự án PPP thông qua Nghị quyết của Chính phủ.

Về cơ chế chia sẻ rủi ro doanh thu giữa Nhà nước và nhà đầu tư, một trong những biện pháp cơ bản nhằm chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền/Cơ quan ký kết hợp đồng và Nhà đầu tư là điều chỉnh thời hạn hợp đồng hoặc mức giá, phí. Trường hợp các biện pháp này vẫn không thể bảo đảm được phương án tài chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp thì việc xem xét có cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu là rất cần thiết.

Qua khảo sát, nghiên cứu cách tiếp cận mới trên thế giới về chia sẻ rủi ro trong dự án PPP, dự thảo Luật thiết kế “cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu” mà thông qua cơ chế này, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được chia sẻ một phần rủi ro khi dự án hụt thu trong thực tế; đồng thời cho phép Chính phủ được nhận lại phần chia sẻ khi dự án tăng thu. Cách tiếp cận này vẫn tôn trọng cơ chế thị trường, đồng thời tránh trường hợp nhà đầu tư ỷ lại không phát huy năng lực để bảo đảm hiệu quả đầu tư một cách thực chất.

Dự thảo Luật PPP được bố cục thành11 chương với 102 điều trên cơ sở kế thừa các quy định tốt đang thực hiện hiệu quả tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về PPP, đồng thời bổ sung các chính sách, định hướng

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản Văn bản

 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả
 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng cổng thông tin hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thành lập Tổ công tác lập Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
 Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đối thoại với DN Đối thoại với DN

DN THÀNH LẬP MỚI DN THÀNH LẬP MỚI

Doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới (16-30/9/2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHÁNH HƯNG - TRẠM DỪNG CHÂN STOP & GO

CỬA HÀNG SIS NGUYỄN KIM MỸ THO - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM - TRUNG TÂM MUA SẮM NGUYỄN KIM TIỀN GIANG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN LỢI THỊ XÃ GÒ CÔNG-CƠ SỞ 2

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM THỊNH PHÁT

ĐIỂM KINH DOANH-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ XINH TIỀN GIANG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN ALEX MIỀN TÂY-CƠ SỞ 1

CÔNG TY TNHH TM DV BĂNG HẢI- ĐIỂM KINH DOANH TÂN PHƯỚC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI AN THÀNH TẠI TIỀN GIANG

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI TẠI MỸ THO

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG - CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THỊ XÃ CAI LẬY - CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS

CHI NHÁNH 10 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀO PHÁT PHÚ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THAN QUẢNG NINH – CHI NHÁNH TIỀN GIANG

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN GUTTA VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÚI XÁCH & HÀNH LÝ TOÀN CẦU TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DREAM MEKONG

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y-THỦY SẢN VƯƠNG UY

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN YẾN TRÂN

CÔNG TY TNHH EHLO (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GÒ CÔNG

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG INCOM

CÔNG TY TNHH AFAVINA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MIỀN NAM

CÔNG TY TNHH THIỆN KIỀU

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN TRUNG THIÊN

CÔNG TY TNHH TM DV NAM PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM MIỀN TÂY

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BIO H-HUMIC

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LÊ DUY

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI VIỆT TIỀN GIANG

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHỰT THÀNH NHÂN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌC THIÊN ÂN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHÍ TUẤN

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC TÂY NAM

CÔNG TY TNHH Y TẾ PHƯƠNG NAM

CÔNG TY TNHH KHẢI KIỆT PHƯỚC THẠNH

 

DN GIẢI THỂ DN GIẢI THỂ

Doanh nghiệp giải thể, đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động (16-30/9/2018)

ĐIỂM KINH DOANH

NHÀ THUỐC SỐ 1-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO

QUẦY THUỐC SỐ 44-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO

QUẦY THUỐC SỐ 24-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO

QUẦY THUỐC SỐ 21-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO

QUẦY THUỐC CHẤT LƯỢNG-10-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO

QUẦY THUỐC SỐ 144-GIA KHẢI-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MT BIKE-ĐIỂM KINH DOANH CÁI BÈ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MT BIKE-ĐIỂM KINH DOANH CAI LẬY

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MT BIKE-ĐIỂM KINH DOANH VĨNH KIM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MT BIKE-ĐIỂM KINH DOANH THANH BÌNH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MT BIKE-ĐIỂM KINH DOANH TÂN PHƯỚC

TRUNG TÂM BÁN HÀNG- DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂM HÒA

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯỜNG KIỆT PHÁT

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỌ SINH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MT BIKE

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DANH CHÂU

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁ LỘC THÀNH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁNH IN TẤN PHÁT

 

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos sự kiện Videos sự kiện

Tất cả videos
Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang(01-03)

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 54
  Tổng lượt truy cập: 18938