Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hướng dẫn thủ tục
20/10/2020

  • Hướng dẫn thủ tục qua điện thoại
  1. Đăng ký doanh nghiệp:         0273 3871962
  2. Đăng ký đầu tư:                  0273 3871961
  3. Đấu thầu:                          0273 3873369
  • Hướng dẫn thủ tục qua email

    skhdt.bbtwebsite@tiengiang.gov.vn


 

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản Văn bản

 Triển khai văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020
 Triển khai thi hành Luật Đầu tư
 Triển khai thi hành Luật Đầu tư
 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020
 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2021

Đối thoại với DN Đối thoại với DN

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos sự kiện Videos sự kiện

Tất cả videos
Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang(01-03)

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 287
  Tổng lượt truy cập: 1310858