Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Chính sách xã hội hóa tỉnh Tiền Giang nhiều ưu đãi theo hướng có lợi nhất cho nhà đầu tư
26/12/2014

Ngày 12/12/2014, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về một số chínhsách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạynghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnhTiền Giang. Nghị quyết gồm 3 Điều, gồm 4 chính sách lớn là chính sách cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất, chínhsách ưu đãi về tín dụng, chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tưcơ sở hạ tầng và chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, dự kiến có hiệu lực từngày 22/12/2014. 

Điểm nổi bật của Nghị quyết nàylà các nhà đầu tư được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, thông thoáng theo hướngcó lợi nhất cho nhà đầu tư. Cụ thể: các nhà đầu tư có dự án xã hội hóa tronglĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tưpháp thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô,tiêu chuẩn của Thủ tướng Chính phủ, phù hợpvới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và phù hợp với quy hoạch ngành, quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang thì hưởng các ưuđãi như sau:

* Chính sách cho thuê, xây dựng cơ sở vậtchất:

- Nhà đầu tư được ưu tiên thuê cơ sở hạ tầng, côngtrình xã hội hóa để cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực xã hội hóa phùhợp với quy hoạch, kế hoạch của tỉnh và của Nhà nước.

 - Về giá thuê cơsở hạ tầng: được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư theo nguyên tắc phùhợp với mức giá thuê phổ biến trên thị trường và đặc biệt có tính đến yếu tốkhuyến khích của tỉnh tại thời điểm ký hợp đồng thuê nhưng phải bảo đảm việcbảo toàn chi phí hình thành nên tài sản thuê.

* Chính sáchưu đãi về tín dụng:

Ngoài quy định chung theo hướngdẫn của Trung ương về vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo Nghịđịnh số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tíndụng xuất khẩu của Nhà nước thì các dự án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầngđược Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh xem xét cho vay với lãi suất ưu đãi theo quyđịnh hiện hành. 

* Chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng:

Có thể nói đây là chínhsách mang nét đặc thù riêng, tạo sự khác biệt lớn giữa chính sách xã hội hóacủa tỉnh Tiền Giang so với các tỉnh khác trong khu vực. Đó là, tỉnh sẽ hỗ trợ 01 lần kinh phí đầu tư cơsở hạ tầng sau khi dự án đi vào hoạt động 01 năm. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề: 

+ Hỗ trợ 30% giá trịquyết toán đối với dự án xây dựng mới trường mầm non. Mức hỗ trợ tối đa khôngquá 5 tỷ đồng/dự án;

+ Hỗ trợ 20% giá trịquyết toán đối với dự án xây dựng mới trường trung học cơ sở, trường trung họcphổ thông. Mức hỗ trợ tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án;

+ Hỗ trợ 15% giá trịquyết toán đối với dự án xây dựng mới trường trung cấp chuyên nghiệp, trườngtrung cấp nghề, trường nghiệp vụ. Mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/dự án;

+ Hỗ trợ 10% giá trịquyết toán đối với dự án xây dựng mới trường đại học, học viện, cao đẳng. Mứchỗ trợ tối đa không quá 15 tỷ đồng/dự án;

+ Hỗ trợ 30% giá trịquyết toán đối với dự án xây dựng mới các cơ sở cung cấp dịch vụ nhà ở cho họcsinh, sinh viên. Mức hỗ trợ tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án;

+ Hỗ trợ 10% giá trịquyết toán đối với dự án xây dựng mới các cơ sở giáo dục đào tạo khác. Mức hỗtrợ tối đa không quá 2 tỷ đồng/dự án;

- Lĩnh vực y tế:

+ Hỗ trợ 15% giá trịquyết toán đối với dự án xây dựng mới bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnhtrở xuống. Mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/dự án;

+ Hỗ trợ 10% giá trịquyết toán đối với dự án xây dựng mới bệnh viện có quy mô trên 100 giường bệnh.Mức hỗ trợ tối đa không quá 15 tỷ đồng/dự án;

+ Hỗ trợ 30% giá trịquyết toán đối với dự án xây dựng mới cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở thực hiện y tế dựphòng, trungtâm lão khoa. Mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/dự án;

+ Hỗ trợ 20% giá trịquyết toán đối với dự án xây dựng mới khác trong lĩnh vực y tế . Mức hỗ trợ tốiđa không quá 3 tỷ đồng/dự án; 

- Lĩnh vực văn hóa, thể thao:

+ Hỗ trợ 30% giá trịquyết toán đối với dự án xây dựng mới cơ sở bảo tồn và hành nghề truyền thống, cơ sở đào tạo, huấn luyện vận động viên thểthao (năng khiếu và thành tích cao), huấnluyện thể thao. Mức hỗ trợ tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án;

+ Hỗ trợ 20% giá trịquyết toán đối với dự án xây dựng mới khác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.Mức hỗ trợ tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án;

- Lĩnh vực môi trường: Hỗ trợ 30% giá trị quyết toánđối với dự án xây dựng mới trong lĩnh vực môi trường. Mức hỗ trợ tối đa khôngquá 15 tỷ đồng/dự án;

- Lĩnh vực giám định tư pháp: Hỗ trợ 20% giá trị quyết toán đốivới dự án xây dựng mới văn phòng giám định tư pháp. Mức hỗ trợ tối đa không quá1 tỷ đồng/dự án;

Ngoàicác ưu đãi trên, các dự án đầu tư xây dựng mới trên địa bàn các huyện TânPhước, Tân Phú Đông, Gò Công Đông và Gò Công Tây được hỗ trợ thêm 10% so vớimức hỗ trợ của loại hình đó.

* Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất:

Điểm nhấn quan trọng củaNghị quyết này là chính sách miễn, giảm tiền thuê đất.

Theo đó, các cơ sở thựchiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựngcác công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất miễn tiền thuê đất cho cảthời gian thuê đối với các dự án xã hội hóa thực hiện tại địa bàn xã thuộc cáchuyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo và địa bàn các huyện Tân Phước, TânPhú Đông, Gò Công Đông và Gò Công Tây; dự án xã hội hóa thuộc Danh mục lĩnh vựcđặc biệt khuyến khích xã hội hóa.

Riêng các cơ sở thực hiệnxã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị thìđược Nhà nước cho thuê đất và miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định cụ thể nhưsau:

- Miễn tiền thuê đất 25năm kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động đối với các dự án xã hội hóa thực hiệntại địa bàn các xã thuộc thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công, địa bàn các thị trấnthuộc các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo;

- Miễn tiền thuê đất 20năm kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động đối với các dự án xã hội hóa thực hiệntại các xã thuộc thành phố Mỹ Tho, các phường thuộc thị xã Cai Lậy, thị xã GòCông.

- Miễn tiền thuê đất 15năm kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động đối với các dự án xã hội hóa tại cácphường thuộc thành phố Mỹ Tho.

Ngoài các ưu đãi trên,các dự án xã hội hóa thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa được giảmthêm 10% tiền thuê đất phải nộp trong các năm tiếp theo không phân biệt địa bànđầu tư.

Bên cạnh đó, trường hợpdự án xã hội hóa nằm trên địa bàn liên huyện (thành phố, thị xã) thì việc miễn,giảm tiền thuê đất được tính trên địa bàn hưởng chính sách ưu đãi nhiều hơn.

Nghịquyết về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đi vào thực hiện hứa hẹn sẽthu hút luồng đầu tư mới vào tỉnh trong thời gian sắp tới,  giúp tỉnh phát huy và sử dụng có hiệu quảcác nguồn lực các thành phần kinh tế vào sự phát triển các lĩnh vực giáo dục,  y tế, văn hóa…nhằm từng bước nâng cao mứchưởng thụ của nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần vào công cuộc xâydựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

Phương Trang.

 

 

 

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản Văn bản

 Triển khai văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020
 Triển khai thi hành Luật Đầu tư
 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 Triển khai thi hành Luật Đầu tư
 Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Đối thoại với DN Đối thoại với DN

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos sự kiện Videos sự kiện

Tất cả videos
Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang(01-03)

Liên kết Liên kết

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 755
  Tổng lượt truy cập: 1332510