Truy cập nội dung luôn
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thái độ phục vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại: 0907150239 (GIÁM ĐỐC SỞ) hoặc 0909281937 (CHÁNH VĂN PHÒNG); Zalo: Duongdaynong_SKHĐT; email: duongdaynong.skhdt@tiengiang.gov.vn

Báo cáo Kinh tế - Xã hội Báo cáo Kinh tế - Xã hội

Năm 2021

 Năm 2020

 Năm 2019

 Năm 2018

 Năm 2017

 Năm 2016

 Năm 2015

Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch

 Quy hoạch tỉnh

 Quy hoạch huyện

 Quy hoạch ngành, sản phẩm

 Quy hoạch xây dựng đô thị

 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 

TỶ LỆ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 (ĐẾN NGÀY 26/11/2021) TỶ LỆ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 (ĐẾN NGÀY 26/11/2021)

TT Danh mục vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Điều chỉnh) Giải ngân KBNN Tỷ lệ giải ngân
Tổng số Trong đó: nguồn vốn Tổng số Trong đó: nguồn vốn Tổng số Trong đó: nguồn vốn
Chi XDCB vốn tập trung Vốn từ nguồn thu sử dụng đất Vốn xổ số kiến thiết Chi XDCB vốn tập trung Vốn từ nguồn thu sử dụng đất Vốn xổ số kiến thiết Chi XDCB vốn tập trung Vốn từ nguồn thu sử dụng đất Vốn xổ số kiến thiết
  TỔNG CỘNG  3.853.080  622.342   700.000    1.650.000  2.881.809   514.722    473.173  1.384.084 74,8% 82,7% 67,6% 83,9%
A VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  2.972.342  622.342   700.000    1.650.000  2.371.979   514.722    473.173  1.384.084 79,8% 82,7% 67,6% 83,9%
B NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG         1.600                     -       0,0% - - -
C VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG     879.138            -              -                   -       509.830             -                -                 -   58,0% - - -
I Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực     656.170            -              -                   -       380.517             -                -                 -   58,0% - - -
1 Dự án chuyển tiếp     366.214            -              -                  -       362.311             -                -                -   98,9% - - -
2 Dự án khởi công mới     260.000             15.407       5,9%      
3 Dự án chuẩn bị đầu tư       29.956               2.799       9,3%      
II Vốn nước ngoài       72.968            -              -                   -         20.950             -                -                 -   28,7% - - -
III Vốn dự phòng ngân sách Trung ương 150.000       108.363       72,2%      
1 Dự án khởi công mới 150.000       108.363       72,2%      

Stt

Tên chủ đầu tư

Tỷ lệ giải ngân

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

100 %

2

Trường Chính trị

100 %

3

Sở Xây dựng

100 %

4

Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang

100 %

5

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

99,9 %

6

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

99,5 %

7

Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Tiền Giang

99,2 %

8

Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

98,9 %

9

Thanh tra tỉnh

98,9 %

10

Sở Y tế

97,6 %

11

Chi cục Thủy lợi

96,6 %

12

BQLDA công trình Dân dụng và Công nghiệp

95,9 %

13

Sở Giao thông vận tải

93,9 %

14

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

93,8 %

15

Huyện Gò Công Tây

92,1 %

16

Công an tỉnh

90,3 %

17

Huyện Tân Phước

89,1 %

18

Sở Nội vụ

79,8 %

19

Huyện Tân Phú Đông

77,4 %

20

Huyện Chợ Gạo

75,3 %

Stt

Tên chủ đầu tư

Tỷ lệ giải ngân

21

Văn phòng Tỉnh ủy

74,7 %

22

Huyện Gò Công Đông

74,2 %

23

Báo Ấp Bắc

73,7 %

24

Thị xã Cai Lậy

72,2 %

25

Huyện Cái Bè

71,5 %

26

Thành phố Mỹ Tho

71,1 %

27

Thị xã Gò Công

67,9 %

28

Huyện Cai Lậy

67,6 %

29

Huyện Châu Thành

63,4 %

30

Sở Thông tin và Truyền thông

61,0 %

31

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

59,4 %

32

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

58,6 %

33

BQLDA công trình Giao thông

50,4 %

34

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

43,5 %

35

BQLDA công trình Nông nghiệp

38,9 %

36

Sở Tài nguyên và Môi trường

37,9 %

37

Sở Khoa học và Công nghệ

29,6 %

38

Sở Kế hoạch và Đầu tư

0,2 %

39

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

0,0 %

>> FILE ĐÍNH KÈM

SỐ LIỆU DN ĐẾN NGÀY 23/11/2021 SỐ LIỆU DN ĐẾN NGÀY 23/11/2021

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập: 1.054

+ Doanh nghiệp: 487

+ Đơn vị trực thuộc: 567

- Tổng vốn đăng ký doanh nghiệp: 4.224, 1 tỷ đồng

- Giải thể tự nguyện: 152

+ Doanh nghiệp: 76

+ Đơn vị trực thuộc: 76

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động: 40

+ Doanh nghiệp: 37

+ Đơn vị trực thuộc: 3

 

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ NN ĐẾN 10/11/2021 SỐ LIỆU ĐẦU TƯ NN ĐẾN 10/11/2021

  • Tổng dự án cấp mới: 8 dự án

  • Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm: 5.347,7 tỷ đồng

  • Tổng dự án góp vốn mua cổ phẩn: 0

  • Tổng vốn góp vốn mua cổ phẩn: 0

  • Quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký: Hàn Quốc, Anh.

GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh về thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025

Ngày bắt đầu 05-11-2021 Ngày hết hạn 13-11-2021

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết HĐND và dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh về thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025

Ngày bắt đầu 14-10-2021 Ngày hết hạn 29-10-2021

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 01-04-2020 Ngày hết hạn 01-05-2020

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C

Ngày bắt đầu 25-03-2020 Ngày hết hạn 05-04-2020

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình kèm Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh Tiền Giang năm 2020.

Ngày bắt đầu 15-10-2019 Ngày hết hạn 17-10-2019

0
Tải về
(9-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Góp ý nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày bắt đầu 02-10-2019 Ngày hết hạn 06-10-2019

0
Tải về
(11-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn

TÌM KIẾM TÌM KIẾM

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP

Ước TH các chỉ tiêu KTXH năm 2021 Ước TH các chỉ tiêu KTXH năm 2021

  • Xuất khẩu: 3.100 Tr. USD
  • Tổng thu ngân sách: 8.329,2 tỷ đồng

  • Tổng chi ngân sách: 16.114,5 tỷ đồng

  • Số DN thành lập mới: 580 DN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đến tháng 12

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang

đã giải quyết

 

100 % 

hồ sơ đúng hạn

 

          

(Cập nhật ngày 01/12/2021)

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

TIN VIDEO TIN VIDEO

Tất cả videos
Những cơ hội và vẻ đẹp từ vùng đất được mệnh danh là Vương quốc trái cây(27-11)

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 119
  Tổng lượt truy cập: 1437122